מה זה ביטוח מנהלים?

כיום ישנם כמה מוצרי פנסיה פופולריים כמו קרן פנסיה ופוליסת ביטוח מנהלים ומומלץ לבדוק את ההתאמה של כל אחד מהמוצרים לנתונים שלכם. הנה מה שחשוב לדעת

ביטוח מנהלים הוא מוצר פנסיה שמיועד לשכירים ולמנהלים. הוא קיבל את שמו בתקופה שבה הפרשות לפנסיה לא היו חובה חוקית של מעסיקים לשכירים וגם העצמאים נדרשו לדאוג לעצמם. כך שביטוח היה מעין הטבה שניתנה לדרג הניהולי ועם הזמן השתרשה גם כביטוח פנסיה לשכירים שרצו בכך על פני הפרשות לקרן פנסיה רגילה. כיום ישנם כמה מוצרי פנסיה פופולריים כמו קרן פנסיה ופוליסת ביטוח מנהלים ומומלץ לבדוק את ההתאמה של כל אחד מהמוצרים לנתונים שלכם כמו גילכם ומצבכם הפיננסי לפני שבוחרים. תכניות הפנסיה שמוצעות בישראל עברו בעשרים השנה האחרונות גלגולים שונים ככל שנעשו יותר רפורמות ושינויים שנועדו להגן הן על החוסכים והן על חברות הביטוח וקרנות הפנסיה. כך שתנאים שהיו נהוגים פעם כמו סוג ההפרשה ואופן קבלת הסכומים שנצברו, כמו גם קיבוע מקדם ההמרה ועוד.

מה יש בביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים מציע לחוסכים בו פוליסה קבועה שתנאיה אינם משתנים, בניגוד לקרנות הפנסיה ומוצרים אחרים, שהם חוזה אישי שנערך ונחתם בין המבוטח לבין החברה המבטחת. החיסכון מתחלק בין ביטוחים שונים כמו ביטוח כושר אובדן עבודה וביטוח חיים לבין חיסכון פנסיוני, שאותו אפשר למשוך רק בצורת קצבה. בניגוד לקרן פנסיה רגילה שבה אין אפשרות להרחיב את הכיסוי הביטוחי לסיכונים ספציפיים או להגדרות טובות ומדויקות יותר של אובדן כושר עבודה, בביטוח מנהלים אפשר להוסיף ביטוחים שונים מלבד ביטוח חיים. בביטוח מנהלים יש הרחבת מטריה ביטוחית כמו ביטול תקופת אכשרה, הרחבת ההגדרה לאובדן כושר עבודה וגם לביטול הקיזוז של ביטוח מול מה שמקבלים בביטוח לאומי.

חוזה קבוע ולא ניתן לשינוי

כמו כל פוליסת ביטוח גם זה חוזה קבוע ולא ניתן לשינוי. חוזה כזה בתקופה של שינויים יכול להבטיח למבוטח שלא יהיה שינוי לרעה בתנאים שבהם הוא יקבל את הכסף ואת החישוב שלו, אבל גם בביטוח מנהלים יש בכל זאת צורך לבדוק האם החוזה מתאים לכם ועונה על הצרכים שלכם. מדובר בכל זאת בחוזה לטווח ארוך של עשרות שנים שעובד לפי מקדם המרה מסוים, שמבוסס על תוחלת חיים משוערת שלפיה קובעים מה יהיה גובה הקצבה החודשית שתקבלו. לכן, מומלץ לערוך את החוזה עם מומחים שמייעצים לכם ומסבירים לכם כל סעיף ואיך הוא משליך על מצבכם. כמו כן, מומלץ להשוות את הביטוחים שמציעים לכם בין כמה חברות כדי לקבל תנאים טובים יותר.

דמי ניהול

דמי הניהול של ביטוח מנהלים עשויים להיות גבוהים יותר ממה שנהוג לגבות בענף, במיוחד לאחר שנכנסו לפעילות כמה קרנות פנסיה ברירת מחדל בתעריפים נמוכים שהנהיג משרד האוצר. היתרון הגדול של ביטוח מנהלים לעומת זאת הוא ללא ספק הכיסוי הביטוחי שמקבלים למקרה של נכות ואובדן כושר עבודה ואם זה רלוונטי לכם יותר מהכיסוי הבסיסי של קרן פנסיה אפשר לבדוק זאת.

מרכיבי הביטוח

לביטוח מנהלים יש כמה מרכיבים שמבטחים את העובד כמו תגמולים, פיצויים, ביטוח ריסק כמובן וביטוח חיים, ופנסיה לקצבה. גם ההפקדות לביטוח מנהלים מזכות אתכם בזיכוי מס הכנסה וכדאי לדווח על כך בצורה מסודרת. כל הסכומים שנצברים ונחסכים בביטוח המנהלים יכולים להימשך אך ורק כקצבה אם לפנסיה או לאובדן כושר עבודה. השינוי הוא שעד שנת 2008 אפשר היה למשוך הכל כמשיכה הונית חד פעמית של כל הסכום, וכיום רק כקצבה. חשוב לדעת גם ששארים ומוטבים יקבלו את הקצבה והכספים שנצברו לפי קביעת המבוטח וללא קשר לצו ירושה, אם יש לו גם יורשים אחרים.