מה אסור לשאול אותכם בראיון עבודה

כאשר אנחנו מגיעים לראיון עבודה אנחנו תמיד משתדלים להיות במיטבנו, לענות על כל התשובות ולהציג בפני המראיין את הצדדים הטובים ביותר שלנו.


מה אסור לשאול אותכם בראיון עבודה

כאשר אנחנו מגיעים לראיון עבודה אנחנו תמיד משתדלים להיות במיטבנו, לענות על כל התשובות ולהציג בפני המראיין את הצדדים הטובים ביותר שלנו. במסגרת זו לא פעם קשה לנו לשים גבולות למעסיקים פוטנציאלים אשר עשויים להתחיל לשאול שאולות אישיות שבמקרים רבים לא נוכח לנו לענות עליהם. לשמחתנו המחוקק הישראלי טרח להתייחס לסוגייה זו , ולמעשה אוסר במסגרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה על מראיינים ומעסיקים מלשאול שאולות מסוימות. חקיקה זו נועדה בעיקרה על מנת למנוע מצבים של אפליה של קבוצות שונות במסגרת שוק העבודה.

שאלות בנוגע לגיל המועמד

במסגרת החוק אפליה על רקע גיל המועמד (גילנות) היא אפליה האסורה ועל כן אסור על המראיין לשאול שאלות העשויות להצביע באופן ישיר על גיל המועמד. לדוגמא, מראיין לא יכול לשאול מועמד באיזה שנה מועמד סיים את לימודי התיכון שכן שאלה זו יכולה להצביע באופן ישיר על גיל המועמד. לצערנו מדובר בתופעה נפוצה במקומות עבודה רבים אשר מסרבים לקבל עובדים בעלי כישורים ויכולות רק על רקע הגיל שלהם. במידה ואתה חש שמפלים אותך, תמיד ניתן להיעזר בשירותים מקצועיים של עורך דין המתמחה בתחום הזה

שאלות בנוגע להורות ומצב משפחתי

אפליה נוספת האסורה על פי החוק היא אפליה הנוגעת להורות, בין אם אתם הורים לילדים או מתכננים להביא לילדים למראיין אסור לשאול באופן ישיר לגבי הנושאים הללו. לדוגמא, מעסיק פוטנציאלי לא יכול לברר במסגרת ראיון עבודה אם המועמדת העומדת מולו מתכננת להביא ילדים בשנים הקרובות. גם אם המועמד נידב מרצונו את המצב המשפחתי שלו, מעסיק לא יכול לשאול על היכולת של המועמד או המועמדת לאזן בין הדרישות בעבודה לבין חיי המשפחה.

שאלות בנוגע לשירות מילואים ושירות הצבאי

בדומה לשאלות בנוגע לגיל ובנוגע למצב המשפחתי מעסיק לא יכול לשאול שאלות הנוגעות לשירות המילואים שכן זה יכול להוות בסיס לאפליה של מועמד על רק שירות המילואים. כמו חל איסור על מעסיק לשאול בנוגע לשירות הצבאי של המועמד או על הפרופיל הצבאי שלו. הגופים היחידים אשר כן מורשים לשאול ולערוך בירור לגבי העבר הצבאי של המועמד הם גופי הביטחון דוגמא צה"ל , שב"כ או מוסד וכו.

שאלות בנוגע להשקפה פוליטית, מוצא או הזהות של המועמד.

בדומה לשאלות אחרות הנוגעות למצב האישי של המועמד, אסור על המראיין לשאול שאלות הנוגעות להשקפה הפוליטית של מועמד, על המוצא של מועמד ועל הזהות של המועמד. לדוגמא אסור במסגרת ראיון עבודה לשאול מועמד מאיפה הגיעו ההורים שלו או לחילופין לברר לגבי הזהות המינית שלו ואם הוא שומר שבת. להוציא מקרים נקודתיים בהם מדובר בפריט מידע משמעותי הנדרש עבור מילוי התפקיד (לדוגמא משגיח כשרות חייב להיות יהודי שומר מצוות) אסור למעסיקים לשאול שאלות הנוגעות להיבטים אלו.

שאלות בנוגע לעבר הפלילי

להוציא מקרים ספציפיים, דוגמת עבודה עם ילדים או עם חסרי ישע בהם המעסיק נדרש על פי החוק לבקש תעודת יושר, לשום מעסיק אין זכות לבקש ממועמד להוציא רישום פלילי לצורך קבלה לעבודה או לחילופין לשאול שאלות הנוגעות לעבר הפלילי של המועמד. החוק הישראלי מגן על הזכות של מועמדים לפרטיות ולהזדמנות שווה, גם במקרה של רישום פלילי.